Když se na horách zešeří - Foto Jozef  Pitoňák 0121 (5)