Solenický meandr řeky Vltavy - Foto Filip Holič 0921